Uitwisselingen 2018-09-03T15:55:27+00:00

Uitwisselingen

Tijdens een uitwisseling maakt de jongere deel uit van een groep Nederlandse jongeren die één of meerdere groepen vanuit het buitenland ontvangt of zelf mogelijk als groep naar het buitenland gaat. In een uitwisseling komen de jongeren daadwerkelijk in contact met jongeren uit het buitenland die in eenzelfde soort situatie verkeren.  Binnen deze projecten worden thema’s met betrekking tot interculturaliteit en actualiteit behandeld via non-formele activiteiten met een interactieve  en  creatieve gedachte.

Vraag offerte/informatie aan

Bevorderend voor

0%
Maatschappelijk bewustzijn
0%
Sociale vaardigheden
0%
Kennis
0%
Engels spreken
Vraag offerte/informatie aan

Wat is de opbouw?

Fase 1 In de eerste fase wordt de groep gevormd. Jongeren leren elkaar kennen door middel van non-formele activiteiten. In deze fase wordt ook kennis gemaakt met de betekenis van een internationale uitwisseling.

Fase 2 In de tweede fase bereiden de jongeren het project voor. Hierbij wordt stilgestaan bij praktische zaken als  data, planning, logistiek, financiën en huisvesting. Daarnaast bereiden de jongeren ook de inhoudelijke zaken voor als thema’s, activiteiten, gedragsregels en onderhouden zij contact met projectgenoten uit andere landen.

Fase 3 In de derde fase wordt een Advanced Planning Visit gepland. Dit is een voorbereidend bezoek aan de definitieve partner. Dit bezoek heeft als doel om alle partners nogmaals te ontmoeten en de uitwisselingsopzet nog eens gedetailleerd door te nemen voordat de daadwerkelijke uitwisseling begint.

Fase 4 In de vierde fase vindt de uitwisseling plaats. De groep jongeren ontvangt de buitenlandse partners of vertrekt  naar het buitenland, afhankelijk van de rol als hoster of sender.

Fase 5 In de vijfde fase vindt de evaluatie en nazorg plaats. Hierin wordt gereflecteerd op het uitgevoerde project. Tevens wordt gekeken naar het effect van de deelname bij de jongeren.

Vraag offerte/informatie aan

De jongeren…

  • leren samenwerken met mensen van andere etnische achtergronden

  • leren spreken in het openbaar

  • leren open-minded te zijn door de informele activiteiten die worden toegepast

  • worden bewust van de maatschappij waar zij in leven ter verhouding met andere maatschappijen/samenlevingen

  • leren omgaan met verantwoordelijkheden

  • leren innovatief te denken en te handelen door middel van de opdrachten die zijn krijgen

  • ontwikkelen trots en een versterkt gevoel van eigenwaarde door het relatiegerichte proces

  • worden bewust van de maatschappij waarin zij leven

  • ontwikkelen meer zelfvertrouwen tijdens het gehele proces

Spring naar toolbar